Deutsch Englisch

Home

Weitere Kataloge

GBV/Fernleihe

Speichern

Abmelden

Trefferanalyse

 
 
 
 

Image-Kataloge

Online-Ressourcen

Erinnerungsmails

 
 
 
 

Datenschutz

Impressum

1 - 10 von 12
vorherige Seite      nächste Seite
* Ihre Aktion  suchen [und] nel 2019? and lsy ssg1?
Bücher 1.  Ḥukmrawāyī-i nauwīn-i šahrī : rūykardhā, mafāhīm, masāʾil wa čālišhā
/ Kiyumarṯ Īrāndūst. - Čāp-i awwal. - Tihrān : Intišārāt-i Tīsā, 1396h.š [2017/2018]
Bücher 2.  Tafsīr-i gāzur : ǧalā al-aḏhān wa-ǧalā al-aḥzān
/ al-Ḥusain Ibn-al-Ḥasan al- Ǧurǧānī. - Tihrān, 1396h.š [2017/2018]-
Bücher 3.  Ībn ʿArabī čih mīgūyad : dīdgāhhā-i nahān kīshī-i Ibn ʿArabī
/ Qāsim Mīr Āḫūrī. - Čāp-i awwal. - Tihrān : Intišārāt-i Fihrist, 1396h.š [2017/2018]
Bücher 4.  Imtidād-i zindagī : ǧustārī dar payām-i manzil
/ Mahdīya Kasāyīzāda. - Čāp-i awwal. - Tihrān : Našr-i Nigāh-i Muʿāṣir, 1396h.š [2017/2018]
Bücher 5.  Yak qarn wa nīm hamrāhī-i tuǧǧār : "tārīḫča-i Utāq-i Bāzargānī-i Bandar-i ʿAbbās"
/ ʿAlī Kamālīzāda. - Čāp-i awwal. - Tihrān : Intišārāt-i Ārwan, 1396h.š [2017/2018]Zusammenfassung
Bücher 6.  Tārīḫ-i muʿāṣir-i mašhad bi riwāyat-i Muḥammad Iḥtišām Kāwiyāniyān : az inqilāb-i mašrūṭīyat tā sāl-i 1340 šamsī
/ Mahdī Saiyid Quṭbī. - Čāp-i awwal. - Qum : Maǧmaʿ Ḏaḫāʾir-i Islāmī, 1396h.š [2017/2018]
Bücher 7.  Sāʿathā
/ Bihrūz Ḥusainī. - Čāp-i awwal. - Tihrān : Našr-i Kiyānafrāz, 1396h.š [2017/2018]
Bücher 8.  Mafhūm-i ḫāna dar Iṣfahān-i daura-i ṣafawī
/ Sāynā Muḥammadī Ḫabbāzān. - Čāp-i awwal. - Tihrān : Kitāb Ārāyī-i Irānī, 1395h.š [2016/2017]
Bücher 9.  Dīdgāhhā-i urūpāyī-i siyāsat-i farhangī
/ Christopher Gordon. - Čāp-i awwal. - Tihrān : Daftar-i Pažūhišhā-i Farhangī, 1383h.š [2004/2005]
Bücher 10.  Idwārd Saʿīd
/ Ḥamīd ʿAḍudānlū. - Čāp-i awwal. - Tihrān : Daftar-i Pažūhišhā-i Farhangī, 1383h.š [2004/2005]
[CLT] Siehe auch: dīdgāhhāi | dīdgāhhā | inqilābi | inqilāb |
1 - 10 von 12
vorherige Seite      nächste Seite
Wort   Typ   Anzahl
2019? [NEL] Neuerwerbungslisten 2254
ssg1? [LSY] Lokale Systematik ≈6952
 
1 - 10 von 12
vorherige Seite      nächste Seite