Deutsch Englisch

Home

Weitere Kataloge

GBV/Fernleihe

Speichern

Trefferanalyse

Abmelden

 
 
 
 

Image-Kataloge

Online-Ressourcen

Erinnerungsmails

Impressum

1 - 10 von 54
vorherige Seite      nächste Seite
* Ihre Aktion  suchen [und] sys ssg3.2.5.2.1 or ssg15.1
Bücher 1.  Fihristnāma-i kitābšināsīhā-i Īrān
/ Īraǧ Afšār. - Tihrān : Ḫāna-i Kitāb, urdībihišt 1395h.š [2016]
Bücher 2.  Major nations of the modern ... / Iran, Iran
/ William Mark Habeeb. - [2016]
Bücher 3.  Danišnāmak-i Ḫurramābād : saršināsa; šināsāgar
/ Farīd Qāsimī. - Naubat-i čāp: yakum. - Tihrān : Farīd Qāsimī, 1394h.š [2015/2016]Zusammenfassung
Bücher 4.  Tārīḫ-i ǧāmiʿ-i Īrān / Ǧild 17, Tārīḫ-i ʿulūm wa adabiyāt (5)
/ ʿAbd-al-Ḥusain Āḏarang. - Čāp 2. - 1394h.š. = 2015
Bücher 5.  Tārīḫ-i īrānšināsī dar Rūsīya
/ Muḥammad Nāyibpūr. - Čāp-i naḫust. - Tihrān : Intišārāt-i Nigāristān Andīša, 1394h.š [2015/2016]
Bücher 6.  Dar sarzamīn-i ʿuqāb-i sipīd : (yāzda guft wa gū bā īrānšināsān-i lahistānī)
/ Āidīn Farangī. - Čāp-i awwal. - Tihrān : Našr-i Hazār-i Kirmān, 1394h.š = 2015
Bücher 7.  Fihrist-i tafṣīlī-i ganǧīna-i pažūhišī-i Wilādīmīr Mīnūrskī
/ Gūdarz Raštiyānī. - Čāp awwal. - Tihrān : Kitābḫāna, Mūza wa Markaz-i Asnād-i Maǧlis-i Šūrā-i Islāmī, 1394h.š = 2015
Bücher 8.  Ḥāʾirī-nāma : čihil wa panǧ maqāla dar tarāǧum, kitāb-šināsī, nusḫa-šināsī, fihrist-nigārī wa tārīḫ-i muʿāṣir
/ ʿAbd-al-Ḥusain Ḥāʾirī. - Čāp-i awwal. - Qum : Muʾassasa-i Kitābšināsī-i Šīʿa, bahār 1394h.š [2015]Zusammenfassung
Bücher 9.  Greater Khorasan : history, geography, archaeology and material culture
/ Rocco Rante. - Berlin [u.a.] : De Gruyter, 2015
Bücher 10.  Maʿālim al-ʿulamāʾ : fī fihrist kutub aš-šīʿa wa-asmāʾ al-muṣannafīn minhum qadīman wa-ḥadīṯan
/ Muḥammad Ibn-ʿAlī Ibn-Šahrāšūb. - Čāp-i nuḫust. - Tihrān : Širkat-i Intišārāt-i ʿIlmī wa Farhangī, 1393h.š [2014/2015]
[PRS] Personennamen: Afšār, Īraǧ
Siehe auch: fihrist | fihristi | kitābḫāna | īrānšināsī | spezialbibliographien | maqālāti | asnād | iranistik | kitābḫānai
1 - 10 von 54
vorherige Seite      nächste Seite
Wort   Typ   Anzahl
ssg15.1 [SYS] Systematik 0
ssg3.2.5.2.1 [SYS] Systematik 54
 
1 - 10 von 54
vorherige Seite      nächste Seite