Deutsch Englisch

Home

Weitere Kataloge

GBV/Fernleihe

Speichern

Abmelden

Trefferanalyse

 
 
 
 

Image-Kataloge

Online-Ressourcen

Erinnerungsmails

 
 
 
 

Datenschutz

Impressum

1 - 10 von 66
vorherige Seite      nächste Seite
* Ihre Aktion  suchen [und] sys ssg3.2.5.2.1 or ssg15.1
Bücher 1.  Fihristnāma-i kitābšināsīhā-i Īrān
/ Īraǧ Afšār. - Tihrān : Ḫāna-i Kitāb, urdībihišt 1395h.š [2016]
Bücher 2.  Dānišnāma-i farhang-i ... / Ǧild 4, Hurram wa zībā - zamīn
/ Kāẓim Mūsawī Buǧnūrdī. - 1395h.š [2016/2017]
Bücher 3.  Major nations of the modern ... / Iran, Iran
/ William Mark Habeeb. - [2016]
Bücher 4.  Kilk wa kitāb / Daftar 2, Šāmil-i 532 maqāla-i kūtāh-i tārīḫī wa yāddāšt-i siyāsī wa iǧtimāʿī
/ Rasūl Ǧaʿfariyān. - Čāp-i awwal. - 1394h.š [2015/2016]
Bücher 5.  Danišnāmak-i Ḫurramābād : saršināsa; šināsāgar
/ Farīd Qāsimī. - Naubat-i čāp: yakum. - Tihrān : Farīd Qāsimī, 1394h.š [2015/2016]Zusammenfassung
Bücher 6.  Dānišnāma-i farhang-i ... / Ǧild 3, Tūt-i Abu-'l-Faḍl - Ḫirman wa ḫirman-kūbī
/ Kāẓim Mūsawī Buǧnūrdī. - Čāp-i awwal. - 1394h. š = 2015
Bücher 7.  Tārīḫ-i ǧāmiʿ-i Īrān / Ǧild 17, Tārīḫ-i ʿulūm wa adabiyāt (5)
/ ʿAbd-al-Ḥusain Āḏarang. - Čāp 2. - 1394h.š. = 2015
Bücher 8.  Tārīḫ-i īrānšināsī dar Rūsīya
/ Muḥammad Nāyibpūr. - Čāp-i naḫust. - Tihrān : Intišārāt-i Nigāristān Andīša, 1394h.š [2015/2016]
Bücher 9.  Dar sarzamīn-i ʿuqāb-i sipīd : (yāzda guft wa gū bā īrānšināsān-i lahistānī)
/ Āidīn Farangī. - Čāp-i awwal. - Tihrān : Našr-i Hazār-i Kirmān, 1394h.š = 2015
Bücher 10.  Fihrist-i tafṣīlī-i ganǧīna-i pažūhišī-i Wilādīmīr Mīnūrskī
/ Gūdarz Raštiyānī. - Čāp awwal. - Tihrān : Kitābḫāna, Mūza wa Markaz-i Asnād-i Maǧlis-i Šūrā-i Islāmī, 1394h.š = 2015
[PRS] Person(Phrase: Nachname, Vorname): Ǧaʿfarī Qanawātī, Muḥammad | Mūsawī Buǧnūrdī, Kāẓim | Karīmī, Asġar | Afšār, Īraǧ
[CLT] Siehe auch: kitābḫāna | iranistik | īrānšināsī | fihrist | fihristi | maqālāti
1 - 10 von 66
vorherige Seite      nächste Seite
Wort   Typ   Anzahl
ssg32521 [SYS] Sonstige Notationen 66
ssg151 [SYS] Sonstige Notationen 0
 
1 - 10 von 66
vorherige Seite      nächste Seite