Deutsch Englisch

Home

Weitere Kataloge

GBV/Fernleihe

Speichern

Abmelden

Trefferanalyse

 
 
 
 

Image-Kataloge

Online-Ressourcen

Erinnerungsmails

 
 
 
 

Datenschutz

Impressum

1 - 10 von 78
vorherige Seite      nächste Seite
* Ihre Aktion  suchen [und] sys ssg3.2.5.2.1 or ssg15.1
Bücher 1.  Proceedings of the eighth ... / Volume 1, Studies on Pre-Islamic Iran and on historical linguistics
/ Lurʹe, Pavel Borisovič. - Scholarly edition. - 2019
Bücher 2.  Studien zur Rationalitätsgeschichte im älteren Iran : ein Beitrag zur Achsenzeitdiskussion
/ König, Götz. - Wiesbaden : Harrassowitz Verlag, 2018
Bücher 3.  Fihristnāma-i kitābšināsīhā-i Īrān
/ Afšār, Īraǧ. - Tihrān : Ḫāna-i Kitāb, urdībihišt 1395h.š [2016]
Bücher 4.  Dānišnāma-i farhang-i ... / Ǧild 4, Hurram wa zībā - zamīn
/ Mūsawī Buǧnūrdī, Kāẓim. - Čāp-i 1 = First edition. - 1395 h.š. = 2016
Bücher 5.  Mīrāṯ-i muštarak-i Īrān ... / Ǧild 10, (4501-5000)
/ Ṣadrāʾī Ḫūʾī, ʿAlī. - Čāp 1. - 1394h.š. = 1437h.q. = 2016
Bücher 6.  Mīrāṯ-i muštarak-i Īrān ... / Ǧild 9, (4001-4500)
/ Ṣadrāʾī Ḫūʾī, ʿAlī. - Čāp 1. - 1394h.š. = 1437h.q. = 2016
Bücher 7.  Major nations of the modern ... / Iran, Iran
/ Habeeb, William Mark. - [2016]
Bücher 8.  Fihrist-i nusḫahā-i ḫaṭṭī-i fārsī wa ʿarabī-i Kitābḫāna-i Firdausī, Kāliǧ-i Wādām (Wadham), Dānišgāh-i Āksfūrd : (maǧmūʿa-i Mīnāsiyān)
/ Mīr-Anṣārī, ʿAlī. - Čāp-i awwal. - Tihrān : Markaz-i Pižūhishī-i Mīrās-i Maktūb, 1394h.š = 2016
Bücher 9.  Kilk wa kitāb / Daftar 2, Šāmil-i 532 maqāla-i kūtāh-i tārīḫī wa yāddāšt-i siyāsī wa iǧtimāʿī
/ Ǧaʿfariyān, Rasūl. - Čāp-i awwal. - 1394h.š [2015/2016]
Bücher 10.  Danišnāmak-i Ḫurramābād : saršināsa; šināsāgar
/ Qāsimī, Farīd. - Naubat-i čāp: yakum. - Tihrān : Farīd Qāsimī, 1394h.š [2015/2016]
[PRS] Person (Phrase: Nachname, Vorname): Mūsawī Buǧnūrdī, Kāẓim | Ǧaʿfarī Qanawātī, Muḥammad | Karīmī, Asġar
[CLT] Siehe auch: kitābḫāna | kitābḫānai | fihrist | fārsī | dastniwīshā | fihristi | iranistik
1 - 10 von 78
vorherige Seite      nächste Seite
Wort   Typ   Anzahl
ssg15.1 [SYS] Systematiken 0
ssg3.2.5.2.1 [SYS] Systematiken 78
 
1 - 10 von 78
vorherige Seite      nächste Seite