Deutsch Englisch

Home

Weitere Kataloge

GBV/Fernleihe

Speichern

Abmelden

Trefferanalyse

 
 
 
 

Image-Kataloge

Online-Ressourcen

Erinnerungsmails

 
 
 
 

Datenschutz

Impressum

1 - 10 von 3797
vorherige Seite      nächste Seite
* Ihre Aktion  suchen [und] sys ssg3.2.5.2.3 or ssg15.3
Bücher 1.  Bāb wa ǧāmiʿa-i bābī-i Īrān : yādnāma-i diwīstumīn-i sālgird-i mīlād-i bāb : 1819-2019
/ Vahman, Fereydun. - Sūʾid : Našr-i Bārān, 2020
Bücher 2.  Ǧidāl-i ḥāfiẓa bā farāmušī / Kitāb 2, Bābīya wa zanān : pīšīna wa nisbat-i āyīn-i bābī wa parwardigān-i ān bā ǧunbiš-i zanān-i Īrān-i muʿāṣir
/ Baḫtīyārī, Manūčihr. - 2020
Bücher 3.  Azärbaycan tarixi
/ Ordubadi, Mammad Said. - Bakı : Elm, 2020
Bücher 4.  Mnogogrannyj M.F. Achundov : ubeždennyj rusofil, iranskij patriot i začinatelʹ "azerbajdžanskoj" identičnosti
/ Balayev, Aydın. - Bakı : JekoPrint, 2020
Bücher 5.  Archaeology of Iran in the historical period
/ Niknami, Kamal Aldin. - Cham : Springer, 2020
Bücher 6.  Irtidādāt al-ǧīyūbūlītīkiyā : ad-dalālāt an-naẓarīya al-muwaǧǧaha li-masārāt at-taʾṯīr al-īrānī fi 'š-Šarq al-Ausaṭ
/ Hāšim, Firās ʿAbbās. - aṭ-Ṭabʿa al-ūlā. - al-Qāhira : al-Maktab al-ʿArabī li-l-Maʿārif, 2020
Bücher 7.  Mādī numra-i bīst
/ Saṭvat, Maryam. - Čāp-i awwal. - Köln : Intišārāt-i Furūġ, tābistān 1398h.š [2019]
Bücher 8.  Muqaddamaʾī bar kuštār-i digar-andīšān dar Īrān : hamrāh bā čand maqāla wa muṣāḥiba dar bāra-ī mudārā wa digar-andišī
/ !704344033!Nuqrakār, Masʿūd *ca 2 Hälfte 20 Jh-* ; ID: gnd/142923893. - C̆āp-i siwwum. - Köln, Germany : Intišārāt-i Furūġ, tābistān 1398h.š [2019]
Bücher 9.  Andīšahāyī dar falsafa-i ḥukūmat-i mudirn
/ Dastmālčī, Parwīz. - Čāp-i awwal. - Birlīn : Našr-i Gardūn, zimistān 1398h.š [2019]
Bücher 10.  Sak̕art̕velos lašk̕roba Sparset̕sa da Xorasanši : (XII - XIII ss.)
/ Švelije, Dimitri. - T̕bilisi : Gamomc̕emloba Cigni + Eri, 2019
[PRS] Person (Phrase: Nachname, Vorname): Iran, Schah
[CLT] Siehe auch: īrānīya | alīrānīya | iranische | alīrānī | tārīḫ | aserbaidschan | daurai | iran | daura
1 - 10 von 3797
vorherige Seite      nächste Seite
Wort   Typ   Anzahl
ssg15.3 [SYS] Systematiken 0
ssg3.2.5.2.3 [SYS] Systematiken 3797
 
1 - 10 von 3797
vorherige Seite      nächste Seite