Deutsch Englisch

Home

Weitere Kataloge

GBV/Fernleihe

Speichern

Abmelden

Trefferanalyse

 
 
 
 

Image-Kataloge

Online-Ressourcen

Erinnerungsmails

 
 
 
 

Datenschutz

Impressum

1 - 10 von 3737
vorherige Seite      nächste Seite
* Ihre Aktion  suchen [und] sys ssg3.2.5.2.3 or ssg15.3
Bücher 1.  Irtidādāt al-ǧīyūbūlītīkiyā : ad-dalālāt an-naẓarīya al-muwaǧǧaha li-masārāt at-taʾṯīr al-īrānī fi 'š-Šarq al-Ausaṭ
/ Hāšim, Firās ʿAbbās. - aṭ-Ṭabʿa al-ūlā. - al-Qāhira : al-Maktab al-ʿArabī li-l-Maʿārif, 2020
Bücher 2.  al-Aṭmāʿ al-īrānīya fi 'l-waṭan al-ʿarabī
/ Qāsimī, Ḫālid Ibn-Muḥammad Mubārak al-. - aṭ-Ṭabʿa al-ūlā. - [al-Iskandarīya] : Dār al-Kutub wa-'d-Dirāsāt al-ʿArabīya, 2019
Bücher 3.  Hämädan tarixi
/ Çingizoğlu, Änvär. - Bakı : Täknur Näşriyyatı, 2019
Bücher 4.  Ḥamāsa wa tārīḫ dar Īrān-i bāstān
/ Shayegan, M. Rahim. - Čāp-i awwal. - Tihrān : Našr-i Farzān-i Rūz, 1398h.š [2019]
Bücher 5.  Tālišhā dar inqilāb-i mašrūṭīyyat
/ Munfarid Čumāčār, Saiyid Maumin. - Čāp-i awwal. - Rašt : Farhang-i Īliyā, 1397h.š = 2019
Bücher 6.  Nāsiyūnālīsm-i nižādī dar tārīḫ-i muʿāṣir-i Īrān
/ Nawāṣirī, ʿAbd-ar-Riḍā. - Čāp-i awwal. - Tihrān : Gām-i Nau, 1398h.š [2019]
Bücher 7.  Usṭūra-i ḥaqqhā wa istrātižī-i iṣlāḥ : čašm-andāz-i kunišgarī-i ḥuqūqī dar Īrān
/ ʿAẓīmī, Muḥammad Riḍā. - Čāp-i awwal. - Tihrān : Šīrāza, 1398h.š [2019]
Bücher 8.  Bāzḫwānī-i intiqādī-i riwāyat-i Šarīʿatī az huwīyat, millīyat, tašaiyuʿ wa zabān-i fārsī
/ Miri, Seyed Javad. - Čāp-i awwal. - Tihrān : Naqd-i Farhang, 1398h.š [2019]
Bücher 9.  Arşivlerde tanımlama ve üstveri Osmanlı dönemi belgeleri
/ Yilmaz Şentürk, Elif. - İstanbul : Hiperyayın, 2019
Bücher 10.  Maku xanlığı (1722-1922-ci il)
/ Çingizoğlu, Änvär. - Bakı : Mütärcim, 2019
[PRS] Person (Phrase: Nachname, Vorname): Šarīʿatī, ¿Alī
[CLT] Siehe auch: iranische | iranian | daurai | daura | alīrānī | aserbaidschan | farhangī | iran | šarīatī
1 - 10 von 3737
vorherige Seite      nächste Seite
Wort   Typ   Anzahl
ssg15.3 [SYS] Systematiken 0
ssg3.2.5.2.3 [SYS] Systematiken 3737
 
1 - 10 von 3737
vorherige Seite      nächste Seite