Deutsch Englisch

Home

Weitere Kataloge

GBV/Fernleihe

Speichern

Abmelden

Trefferanalyse

 
 
 
 

Image-Kataloge

Online-Ressourcen

Erinnerungsmails

 
 
 
 

Datenschutz

Impressum

1 - 10 von 1060
vorherige Seite      nächste Seite
* Ihre Aktion  suchen [und] sys ssg3.2.5.2.5 or ssg15.5.
Bücher 1.  Ahl as-Sunna fī Ǧumhūrīyat Īrān al-islāmīya : wāqiʿuhum wa-dauruhum fi 'l-ḥayāt as-siyāsīya wa-'l-iqtiṣādīya wa-'ṯ-ṯaqāfīya min 2012 ilā 2014 m
/ Sulṭānī, ʿAbd-aẓ-Ẓāhir Ḥabīballāh. - aṭ-Ṭabʿa al-ūlā. - Bairūt : Dār al-Muqtabas, 1440h = 2019
Bücher 2.  al-Aḥwāz "ʿArabstān" ḫilāl al-ʿahd al-malakī al-bahlawī : 1344-1399 h/1925-1979m
/ Ǧābirī, Sāmiya Bint-Sulaimān al-. - aṭ-Ṭabʿa al-ūlā. - Bairūt : Ǧadāwil li-n-Našr wa-'t-Tarǧama wa-'t-Tauzīʿ, 2019
Bücher 3.  Nāsiyūnālīsm-i nižādī dar tārīḫ-i muʿāṣir-i Īrān
/ Nawāṣirī, ʿAbd-ar-Riḍā. - Čāp-i awwal. - Tihrān : Gām-i Nau, 1398h.š [2019]
Bücher 4.  Usṭūra-i ḥaqqhā wa istrātižī-i iṣlāḥ : čašm-andāz-i kunišgarī-i ḥuqūqī dar Īrān
/ ʿAẓīmī, Muḥammad Riḍā. - Čāp-i awwal. - Tihrān : Šīrāza, 1398h.š [2019]
Bücher 5.  Man ānča šarṭ-i balāġ ast ... : ḍamīmaʾī bar ǧāmiʿa-šināsī-i ḫwudamānī
/ Narāqī, Ḥasan. - Čāp-i awwal. - Tihrān : Našr-i Aḫtarān, 1398h.š [2019]
Bücher 6.  Šaṣt sāl ṣabūrī wa šakūrī / Ǧild 3, 118 rūz dar Nūfil Lūšātū
/ Yazdī, Ibrāhīm. - Čāp-i awwal. - 1398h.š [2019]
Bücher 7.  Bāz-taǧarrud-i zanān : faṣl-i fāǧiʿa yā šurūʿ-i muǧaddad
/ ʿInāyatzāda, Lailā. - Čāp-i awwal. - Tihrān : Ǧāmiʿa-šināsān, 1397h.š [2018/2019]
Bücher 8.  Yādī az rūzhā-i rafta ; Ǧild 3
/ Mušarraf Nafīsī, Ḥasan. - Čāp-i awwal. - 1397h.š [2018/2019]
Bücher 9.  International law glossary ; 1
/ Ebdulahîzad, Sabir. - Çapa yekem. - 2018
Bücher 10.  Iqtiṣād-i Īrān / Ǧild 2, Ḫulāṣahā-i mudīrīyatī
/ Nīlī, Masʿūd. - Čāp-i duwwum. - bahār 1397h.š [2018]
[CLT] Siehe auch: zanān | ǧāmia | iǧtimāī | ǧāmiai | nīlī | naqš | šināsī | tārīḫ | islamische | iranische
1 - 10 von 1060
vorherige Seite      nächste Seite
Wort   Typ   Anzahl
ssg15.5. [SYS] Systematiken 81
ssg3.2.5.2.5 [SYS] Systematiken 984
 
1 - 10 von 1060
vorherige Seite      nächste Seite