Deutsch Englisch

Home

Weitere Kataloge

GBV/Fernleihe

Speichern

Abmelden

Trefferanalyse

 
 
 
 

Image-Kataloge

Online-Ressourcen

Erinnerungsmails

 
 
 
 

Datenschutz

Impressum

1 - 10 von 188
vorherige Seite      nächste Seite
* Ihre Aktion  suchen [und] sys ssg3.2.5.3.4 or ssg16
Bücher 1.  The archaeology of Afghanistan : from the earliest times to the Timurid period
/ Allchin, F. Raymond. - Edinburgh : Edinburgh University Press, [2019]
Bücher 2.  Dirāsa fi 'ṯ-ṯaqāfa aš-šaʿbīya al-balūšīya
/ Balūšī, Šāhīn Ibn-Muḥammad Ibn-ʿAlī al-. - aṭ-Ṭabʿa al-ūlā. - Bairūt : Muʾassasat al-Intišār al-ʿArabī, 2016
Bücher 3.  Ancient Herat / 3, Herat through time : the collections of the Herat Museum and Archive
/ Franke, Ute. - 2016
Bücher 4.  Ancient Herat : research reports of the German-Afghan Archaeological Mission to Herat, Afghanistan
/ Franke, Ute. - Berlin : Staatliche Museen zu Berlin - Preußischer Kulturbesitz, 2016-
Bücher 5.  Ǧuġrāfiyā-i ṭabīʿī-i tārīḫ-i Sīstān : bar asās-i niwištahā-i tārīḫī wa barrasīhā-i maidānī bā 25 šikl, 71 naqša wa 10 ǧadwal
/ Aḥmadī Karwīq, Ḥasan. - Čāp-i awwal. - Tihrān : Intišārāt-i Māziyār, 1394h.š [2015/2016]
Bücher 6.  Naurūz, ǧašn-i ǧahānī : ǧašn-i bāstānī-i ḥauza-i tamaddunī-i mā
/ Āriyānfar, Šams-al-Ḥaqq. - Kābul : Bungāh-i Intišārāt-i Maiwand (BĀM), Naurūz 1393 h.š. [2014]
Bücher 7.  Taḏkirat al-fuḍalā : čihrahā-i āšnā az ʿulamā wa nuḫbagān-i mīhan
/ Naḏrī Farḫārī, Ġulām Ḥaḍrat. - Čāp-i awwal. - Kābul : Intišārāt-i Saʿīd, Tābistān 1393 h.š. [2014]
Bücher 8.  Sair-i ḥarakat-i ǧunbiš-i raušanfikrī dar Afġānistān
/ Mašʿūf, Mīr Muḥammad Yaʿqūb. - Čāp-i awwal. - Kābul : Intišārāt-i Saʿīd, 1393 h.š. [2014/2015]
Bücher 9.  Wilāyat-i Kundūz dar guḏargāh-i tārīḫ : āšnāyī bā Kuhundiž (Kunduz) ; (pažūhišī bardāštahā wa guḏašta-i tārīḫī-i Qunduz)
/ Kaihān, ʿAbd-al-Karīm. - Kābul : Intišārāt-i Saʿīd, Dalw 1392 h.š. [2014]
Bücher 10.  Maktab-i Harāt wa šiʿr-i fārsī
/ Naṣīrī Ǧāmī, Ḥasan. - Čāp-i awwal. - Tihrān : Intišārāt-i Maulā, 1393 h.š. [2014/2015]
[CLT] Siehe auch: afghanistan | afġānistān | tārīḫī | kabul | herat | bāstānī | kābul | mimārī | gandharakunst | persönlichkeit
1 - 10 von 188
vorherige Seite      nächste Seite
Wort   Typ   Anzahl
ssg16 [SYS] Systematiken 0
ssg3.2.5.3.4 [SYS] Systematiken 188
 
1 - 10 von 188
vorherige Seite      nächste Seite