Deutsch Englisch

Home

Weitere Kataloge

GBV/Fernleihe

Speichern

Abmelden

Trefferanalyse

 
 
 
 

Image-Kataloge

Online-Ressourcen

Erinnerungsmails

 
 
 
 

Datenschutz

Impressum

1 - 10 von 788
vorherige Seite      nächste Seite
* Ihre Aktion  suchen [und] sys ssg3.2.5.3.5 or ssg16
Bücher 1.  Taʿdīl-i qarārdād
/ Muḥiqqī, Muḥammad Muṣṭafā. - Čāp-i awwal. - Kābul : Intišārāt-i Maqṣūdī, bahār 1397h.š [2018]
Bücher 2.  Hazārahā-i ahl-i sunnat
/ Šarīʿatī, Ḥafīẓallāh. - Čāp-i awwal. - Kābul : Našr-i Wāža, 1397h.š [2018]
Bücher 3.  Itnūgrāfī-i Hazārahā : (anālīz-i tārīḫī, rābiṭahā-i tabārī, farhangī wa ǧuġrȧfiyȧyī)
/ Laʿlī, ʿAlīdād. - Čāp-i awwal. - Kābul : Intišārāt-i Bunyād-i Andīša, bahār 1397h.š [2018]
Bücher 4.  Muqaddamaʾī bar nigahdārī-i ḥaiwānāt (māldārī) dar Afġānistān
/ Samsur, ʿAbd-al-Qādir. - Čāp-i awwal. - Kābul : JS Consultancy Services, 1397h.š [2018]
Bücher 5.  Paštūnhā-i ʿarabtabār az nasl-i imāmān-i šīʿa
/ Miṣbāḥzāda, Muḥammad Bāqir. - Kābul : Markaz-i Pažūhiš-i Āftāb, 1397h.š [2018/2019]
Bücher 6.  Ḥuqūq-i tiǧārat / 1, Ḥuqūq-i tiǧārat 1 : mabāḥiṯī az kullīyāt-i ḥuqūq-i tiǧārat, tāǧir wa muʿāmalāt-i tiǧāratī ; bā taʾkīd bar sīstim-i ḥuqūqī-i Afġānistān
/ Ṣafdarī, Bismallāh. - Čāp-i awwal. - bahār 1397h.š [2018]
Bücher 7.  Afġānistān : aqallīyathā, munāzaʿāt wa ǧust wa ǧū bara-i ṣulḥ
/ Marsden, Peter. - Čāp-i awwal. - Kabul : Muʾassasa-i Našr-i Wāža, bahār 1397h.š [2018]
Bücher 8.  Masʾūlīyat-i madanī wa ilzāmhā-i ḫāriǧ az qarārdād
/ Raḥīmī, Muḥammad Isḥāq. - Čāp-i awwal. - Kābul : Intišārāt-i Farhang, tābistān 1397h.š [2018]
Bücher 9.  Miʿyārhā-i dādrasī-i ʿādilāna (dar qawānīn-i Afġānistān wa asnād-i bain al-milal)
/ Ṭāhirī, Ġulām Yaḥyā. - Čāp-i awwal. - Kābul : Našr-i Wāža, bahār 1397h.š [2018]
Bücher 10.  Ḥuqūq-i ǧazā-i ʿumūmī-i Afġānistān (1-2)
/ Nabawī, Niʿmatallāh. - Čāp-i duwwum, wīrāst-i ǧadīd. - Kābul : Našr-i Wāža, ḫazān 1397h.š [2018]
[CLT] Siehe auch: afghanistan | afġānistān | afghan | ḥuqūqi | ḥuqūq | afghanistans | ḥuqūqī | evaluation | transition | wirtschaftsstruktur
1 - 10 von 788
vorherige Seite      nächste Seite
Wort   Typ   Anzahl
ssg3.2.5.3.5 [SYS] Systematiken 788
ssg16 [SYS] Systematiken 0
 
1 - 10 von 788
vorherige Seite      nächste Seite