Deutsch Englisch

Home

Weitere Kataloge

GBV/Fernleihe

Speichern

Abmelden

Trefferanalyse

 
 
 
 

Image-Kataloge

Online-Ressourcen

Erinnerungsmails

 
 
 
 

Datenschutz

Impressum

1 - 10 von 147
vorherige Seite      nächste Seite
* Ihre Aktion  suchen [und] sys ssg3.2.5.3.6 or ssg16
Bücher 1.  Nāmwāžahā-i Iṣfahān : pažūhišī dar asāmī wa laqabhā-i kuhan-i Iṣfahān
/ Yāwariyān, Akbar. - Čāp-i awwal. - Iṣfahān : Sāzmān-i Farhangī Tafrīḥī-i Šahrdārī-i Iṣfahān, bahār 1395h.š = 2016Zusammenfassung
Bücher 2.  Qāmūs-i ǧuġrāfiyāyī-i ... ; 2
/ Nāhiḍ, Muḥammad Ḥakīm. - 2015
Bücher 3.  Qāmūs-i ǧuġrāfiyāyī-i ... ; 1
/ Nāhiḍ, Muḥammad Ḥakīm. - 2015
Bücher 4.  Qāmūs-i ǧuġrāfiyāyī-i Afġānistān : pažūhiš-i ǧāmiʿ dar bāb-i ǧuġrāfiyā-yi insānī, ṭabīʿī, siyāsī, iqtiṣādī wa farhangī
/ Nāhiḍ, Muḥammad Ḥakīm. - Istānbūl : TİKA, 2015
Bücher 5.  The pearl in its midst : Herat and the mapping of Khurasan ; (15th - 19th centuries)
/ Noelle-Karimi, Christine. - Wien : Verl. der Österr. Akad. der Wiss., 2014
Bücher 6.  Muqaddamaʾī bar tārīḫ-i miʿmārī wa šahrsāzī-i Afġānistān
/ Ḥusainī, Ḍiyāʾ. - Čāp awwal. - Kābul : Muʾassasa-i Intišārāt wa Čāp-i Ḫurāsān, 1392 h.š. [2013/2014]
Bücher 7.  Yak bāġ-i ḫāṭira, yak dašt-i muḫāṭara
/ Āġā Šīrīn, Pahlawān. - Čāp 1. - Kābul : Maṭbaʿa-i ʿUmrān, 1392 h.š. [2013]Zusammenfassung
Bücher 8.  X́akalai au larġūnai Nūristān
/ Nūrī, Farīdallāh. - Kābul : Da Baihaqī da Kitāb Ḫparawalō Riyāsat, 1392 h.š. [2013/2014]
Bücher 9.  Āṯār-i tārīḫī-i Kābul : [amākin-i mašhūr-i šahr]
/ Ṣāfī Šamāl, Nawīd Aḥmad. - Kābul : Intišārāt-i Qārī Ṣafīallāh, 1392h.š. [2013]
Bücher 10.  Nangarhār wilāyat sīma īza ǧuġrāfiya
/ ʿĪsā, Muḥammad. - Čāpwār lūmṛai. - Ǧalālābād : Momand Ḫparandūyē T́ōlane, 1392 h.š. [2013/2014]
[PRS] Person (Phrase: Nachname, Vorname): ¿Aẓīmī, Muḥammad ʿAẓīm
[CLT] Siehe auch: afġānistān | ǧuġrāfiyā | ǧuġrāfiyāi | kabul | ṭabīī | tārīḫī | aẓīmī | afghanistan | asien
1 - 10 von 147
vorherige Seite      nächste Seite
Wort   Typ   Anzahl
ssg16 [SYS] Systematiken 0
ssg3.2.5.3.6 [SYS] Systematiken 147
 
1 - 10 von 147
vorherige Seite      nächste Seite