Deutsch Englisch

Home

Weitere Kataloge

GBV/Fernleihe

Speichern

Abmelden

Trefferanalyse

 
 
 
 

Image-Kataloge

Online-Ressourcen

Erinnerungsmails

 
 
 
 

Datenschutz

Impressum

1 - 10 von 160
vorherige Seite      nächste Seite
* Ihre Aktion  suchen [und] sys ssg3.2.5.3.6 or ssg16.
Bücher 1.  Ḥuǧǧāǧ-i īrānī dar daulat-i ʿuṯmānī : qurūn-i sīzda wa čahārda-i hiǧrī qamarī
/ Dūġān, Isrāʾ. - Čāp-i awwal. - Tihrān : Pažūhiškadih-i Tārīḫ-i Islām, 1397h.š [2018/2019]
Bücher 2.  Ǧuġrāfiyāyī-i Afġānistān wa furṣathā-i ṯarwatsāzī
/ ʿAẓīmī, Muḥammad ʿAẓīm. - Čap-i awwal. - Kābul : Intišārāt-i Dānišgāh, 1396h.š = 2018
Bücher 3.  Rāhnumā-i Bāmyān
/ Aṣġarī, Muḥammad Ǧawād. - Čāp-i awwal. - Kābul : Intišārāt-i Amīrī, 1395h.š [2016/2017]
Bücher 4.  Nāmwāžahā-i Iṣfahān : pažūhišī dar asāmī wa laqabhā-i kuhan-i Iṣfahān
/ Yāwariyān, Akbar. - Čāp-i awwal. - Iṣfahān : Sāzmān-i Farhangī Tafrīḥī-i Šahrdārī-i Iṣfahān, bahār 1395h.š = 2016Zusammenfassung
Bücher 5.  Muqaddamaʹī bar naẓarīya-i ǧuġrāfiyāyī-i siyāsat-i bain al-milalī : taḥlīl-i sarmāyahā-i faḍāyī, faḍāpaḏīrī wa kirdārhā-i ǧuġrāfiyāyī dar ẓuhūr-i raftārhā-i siyāsī wa bain al-milalī
/ Rašīdī, Muṣṭafā. - Tihrān : Muʾassasa-i Intišārāt-i ʿIrfān, 1394h.š [2015/2016]
Bücher 6.  Qāmūs-i ǧuġrāfiyāyī-i ... ; 2
/ Nāhiḍ, Muḥammad Ḥakīm. - 2015
Bücher 7.  Qāmūs-i ǧuġrāfiyāyī-i ... ; 1
/ Nāhiḍ, Muḥammad Ḥakīm. - 2015
Bücher 8.  Qāmūs-i ǧuġrāfiyāyī-i Afġānistān : pažūhiš-i ǧāmiʿ dar bāb-i ǧuġrāfiyā-yi insānī, ṭabīʿī, siyāsī, iqtiṣādī wa farhangī
/ Nāhiḍ, Muḥammad Ḥakīm. - Istānbūl : TİKA, 2015
Bücher 9.  Gulšan-i rāz : sīmā-i dīrūz wa imrūz-i Āqča, barrasī-i auḍāʿ (ṭabīʿī, bašarī wa iqtiṣādī)
/ Intiẓār Ǧūzǧānī, ʿAlīšīr. - Čāp-i awwal. - Wilāyat-i Ǧauzǧān, Šahr-i Šabarġān : Bunyād-i Ġaḍanfar, 1393h.š [2014/2015]
Bücher 10.  The pearl in its midst : Herat and the mapping of Khurasan ; (15th - 19th centuries)
/ Noelle-Karimi, Christine. - Wien : Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, 2014
[PRS] Person (Phrase: Nachname, Vorname): ¿Aẓīmī, Muḥammad ʿAẓīm
[CLT] Siehe auch: afġānistān | ǧuġrāfiyā | ǧuġrāfiyāi | kabul | ṭabīī | asien | tārīḫī | afghanistan | bāmiyān
1 - 10 von 160
vorherige Seite      nächste Seite
Wort   Typ   Anzahl
ssg16. [SYS] Systematiken 0
ssg3.2.5.3.6 [SYS] Systematiken 160
 
1 - 10 von 160
vorherige Seite      nächste Seite