Deutsch Englisch

Home

Weitere Kataloge

GBV/Fernleihe

Speichern

Abmelden

Trefferanalyse

 
 
 
 

Image-Kataloge

Online-Ressourcen

Erinnerungsmails

 
 
 
 

Datenschutz

Impressum

1 - 10 von 187
vorherige Seite      nächste Seite
* Ihre Aktion  suchen [und] sys ssg4.5.3.1 or ssg18.5
Bücher 1.  Old Uyghur documents : concerning the postal system of the Mongol Empire
/ Vér, Márton. - Turnhout : Brepols, [2019]
Bücher 2.  Envâru'l-kulûb
/ Yeġen Mahmûd. - Birinci baskı. - İstanbul : DBY, 2018
Bücher 3.  Uygur Manichaean texts, Ecclesiastical texts
/ Clark, Larry V.. - [2017]
Bücher 4.  Nasojimul muḩabbat min šamojimil futuvvat
/ ʿAlī Šīr Nawāʾī. - Toškent : Movarounnahr Našriyoti, 2017
Bücher 5.  Eski Anadolu Türkçesi dönemine ait bir mevlit metni : (inceleme - metin - dizin - tıpkı basım)
/ Büyükakkaş, Ahmet. - Konya : Kömen Yayınları, Nisan 2016
Bücher 6.  Anadolu'da bulunan Türkçe yazılmış ilk metinlerden : yeni bir keşif : metinler - çeviri -- inceleme - dizin
/ Berbercan, Mehmet Turgut. - Cağaloğlu/İstanbul : Bilgeoğuz, Mayıs 2016
Bücher 7.  Köli Çor yazıtı ve anıt mezar kompleksi
/ Mert, Osman. - Erzurum : Atatürk Üniversitesi, 2015
Bücher 8.  Tarikat Jasavija i Krym : Sulejman Bakyrgani : dastany i chikmaty
/ Boķirġonij, Sulajmon. - Moskva : Gosudarstvennyj Respublikanskij Centr Russkogo Folʹklora, 2015
Bücher 9.  Kutadgu Bilig / C, Kahire nüshası, Dāru'l-kutub va'l-vas̱āiḳi'l-ḳavmiyya taṣavvuf turkī 168. nr
/ Yūsuf Haṣṣ Ḥāǧib. - Birinci baskı. - Kasım 2015
Bücher 10.  Kutadgu Bilig / B, Fergana nüshası, Taşkent Davlat Şarkşünaslik İnstituti Huzuridegi Abu Rayhan Beruniy namli Şark kolyazmaleri merkezi 1809. nr.
/ Yūsuf Haṣṣ Ḥāǧib. - Birinci baskı. - Kasım 2015
[PRS] Person (Phrase: Nachname, Vorname): Garkavec, Aleksandr Nikolaevič
[CLT] Siehe auch: dizin | kitabi | tipkibasim | chagatai | inceleme | nueshasi | haṣṣ | turkic | nüshasi
1 - 10 von 187
vorherige Seite      nächste Seite
Wort   Typ   Anzahl
ssg4.5.3.1 [SYS] Systematiken 187
ssg18.5 [SYS] Systematiken 0
 
1 - 10 von 187
vorherige Seite      nächste Seite