Deutsch Englisch

Home

Weitere Kataloge

GBV/Fernleihe

Speichern

Abmelden

Trefferanalyse

 
 
 
 

Image-Kataloge

Online-Ressourcen

Erinnerungsmails

 
 
 
 

Datenschutz

Impressum

1 - 10 von 118
vorherige Seite      nächste Seite
* Ihre Aktion  suchen [und] lsy ssg3.2.6.2.5 and (slw recht? or bkl 86?) and (slw osmanisches reich and not slw türkei)
Online Ressourcen (ohne Zeitschr.) 1.  Imperial norms and local realities : the Ottoman municipal laws and the municipality of Beirut (1860 - 1908)
/ Sharif, Malek. - Online-Ausgabe. - Beirut : Ergon Verlag, 2020
Bücher 2.  Şer'iye sicilleri ışığında Osmanlı toplumunda kadın olmak. Kayseri örneği (1700-1720)
/ Kars, Rümeysa. - Ankara : Gazi Kitabevi, 2019
Bücher 3.  Osmanlı aile hukuku : (18. yüzyıl Adana örneği)
/ Korkmaz, Ömer. - Ankara : Akademisyen Kitabevi, [2018]
Bücher 4.  Mirât-ı 'adâlet yâhûd Târîhçe-i 'adliyye-i devlet-i 'Aliyye
/ Ahmet Lutfî *ca. 1815-1907*. - Birinci basım. - Ankara : Gece Kitaplığı, 2018
Bücher 5.  Son dönem Osmanlı hukuk düşüncesi : batıcı perspektiften bir inşa denemesi
/ Yılmaz, Yasin. - Birinci baskı. - İstanbul : Bir Yayıncılık, Aralık 2018
Bücher 6.  Osmanlıda celpname uygulaması İmamzâde Ahmed örneği
/ Menteş, Ferdi *1974-*. - Ankara : Akademisyen Kitabevi, [2018]
Bücher 7.  Şeyh Bedreddin : bir Osmanlı fakihi
/ Dadaş, Mustafa Bülent *1979-*. - Birinci basım. - İstanbul : Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, Aralık 2018
Bücher 8.  Şeyhü'l-İslâm Ebüssu'ûd Efendi fetvâları
/ Ebussuud Efendi *1491-1574*. - İstanbul : Osmanlı Araştırmaları Vakfı, Eylül 2018
Bücher 9.  Osmanlı coğrafyasında anayasacılık Tunus tecrübesi
/ Ceylan, Ayhan. - 1. baskı. - İstanbul : Kitabevi, 2018
Bücher 10.  Türk hukuk tarihi
/ Akbulut, İlhan. - 1. Baskı. - İstanbul : Timaş Yayınları, 2018
[PRS] Person (Phrase: Nachname, Vorname): Akgündüz, Ahmed
[CLT] Siehe auch: hukuku | sicili | şeriyye | gericht | iyye | osmanli | osmanisches | şer | hukuk
1 - 10 von 118
vorherige Seite      nächste Seite
Wort   Typ   Anzahl
86? [BKL] Basisklassifikation ≈190828
ssg3.2.6.2.5 [LSY] Lokale Notationen (Phrase) 4944
reich [SLW] Schlagwörter ≈328587
recht? [SLW] Schlagwörter ≈314214
türkei [SLW] Schlagwörter ≈49078
osmanisches [SLW] Schlagwörter ≈14831
 
1 - 10 von 118
vorherige Seite      nächste Seite