Deutsch Englisch

Home

Weitere Kataloge

GBV/Fernleihe

Speichern

Abmelden

Trefferanalyse

 
 
 
 

Image-Kataloge

Online-Ressourcen

Erinnerungsmails

 
 
 
 

Datenschutz

Impressum

1 - 10 von 121
vorherige Seite      nächste Seite
* Ihre Aktion  suchen [und] lsy ssg3.2.6.2? and bkl 15.08 (and slw osmanisches reich and not slw türkei)
Bücher 1.  Slaves and slave agency in the Ottoman Empire
/ Conermann, Stephan *1964-*. - Göttingen : V&R unipress, Bonn University Press, [2020]
Bücher 2.  Osmanlılarda devlet-tekke münâsebetleri
/ Gündüz, İrfan. - Istanbul : İbn Haldun Üniversitesi Yayınları, 2019
Bücher 3.  İtfâiyye-i hümâyûn: Osmanlı Istanbulu'nda yangın, modernleşme ve kent toplumu (1871-1921)
/ Doğan, Cem. - Istanbul : Libra, 2019
Bücher 4.  Darülhayr-i âli
/ Kapcı, Hikmet Zeki. - Ankara : Atatürk Araştırma Merkezi, 2019
Bücher 5.  Osmanlı sosyal güvenlik hukuku (1865-1923) : (sosyal güvenlik mevzuatı ve sosyal sigortaların kuruluşu)
/ Kala, Eyüp Sabri *1970-*. - İstanbul : Hiperlink, 2018
Bücher 6.  Osmanlı Devleti'nde muhaceret iskân ve entegrasyon Bursa sancağı örneği (1845-1908)
/ Sarıbal, İsmet. - 1. baskı. - İstanbul : İdeal Kültür Yayıncılık, 2018
Bücher 7.  Osmanlı'nın sosyo - kültürel ve iktisâdî yapısı
/ Kütükoğlu, Mübahat Solmaz *1932-*. - Ankara : Türk Tarih Kurumu, 2018
Bücher 8.  Akhilik : encyclopedia of Ahilik
/ Küçükdağ, Yusuf. - Ankara : Republic of Turkey Ministry of Customs and Trade, 2017
Bücher 9.  İzmir şehri araştırmaları : (XVIII ve XIX. yüzyıllar)
/ Şimşir, Nahide. - 1. baskı. - İstanbul : Post Yayın Dağıtım, Şubat
Bücher 10.  Tekkedeki iktidar : Osmanlı İmparatorluğu'nda toplumsal alanda iktidar mücâdelesi
/ Işık, Zekeriya *1977-*. - Konya : Çizgi Kitabevi, Aralık 2017
[PRS] Person (Phrase: Nachname, Vorname): Kuran, Timur
[CLT] Siehe auch: osmanisches | defteri | nüfus | nuefus | sozialgeschichte | sosyal | osmanli | standesregister | kazasi
1 - 10 von 121
vorherige Seite      nächste Seite
Wort   Typ   Anzahl
ssg3.2.6.2? [LSY] Lokale Notationen (Phrase) 25906
reich [SLW] Schlagwörter ≈328412
15.08 [BKL] Basisklassifikation ≈5759
türkei [SLW] Schlagwörter ≈49056
osmanisches [SLW] Schlagwörter ≈14823
 
1 - 10 von 121
vorherige Seite      nächste Seite