Deutsch Englisch

Home

Weitere Kataloge

GBV/Fernleihe

Speichern

Abmelden

Trefferanalyse

 
 
 
 

Image-Kataloge

Online-Ressourcen

Erinnerungsmails

 
 
 
 

Datenschutz

Impressum

1 - 10 von 75
vorherige Seite      nächste Seite
* Ihre Aktion  suchen [und] lsy ssg3.2.6.2? and slw diplomat? and (slw osmanisches reich and not slw türkei)
Bücher 1.  Die "Nachrichtenstelle für den Orient" im Kontext globaler Verflechtungen (1914-1921) : Strukturen - Akteure - Diskurse
/ Krug, Samuel *1990-*. - Bielefeld : transcript, [2020]
Bücher 2.  The register of Ottoman-Venetian diplomatic affairs at Leipzig University Library (1625-1640)
/ Zahirović, Nedim *1966-*. - Paderborn : Ferdinand Schöningh, [2020]
Bücher 3.  Arz marûz ilâm : Osmanlı diplomatikasında belge formlarının değişimi üzerine bir inceleme
/ Tak, Ekrem. - İstanbul : İstanbul Medeniyet Üniversitesi, 2018
Bücher 4.  Osmanlı Meksika diplomatik ilişkileri (1864-1913) : elçilik raporlarında Osmanlıların Latin Amerika siyaseti
/ Kayıran, Kutlu. - 1. basım. - İstanbul : Libra Kitap, 2018
Bücher 5.  Diplomasi: ma'lûmât-ı esâsiyye : bir son dönem Osmanlı elçisinin kaleminden diplomasi : (inceleme - sadeleştirme - metin - dizin)
/ Salih Münir *1857-1939*. - Konya : Palet Yayınları, Şubat 2018
Bücher 6.  Ottoman traces in Southern Africa : the impact of Turkish emissaries and Muslim theologians
/ Gençoğlu, Halim *1981-*. - 1. edition. - İstanbul : Libra, 2018
Bücher 7.  La diplomatie ottomane sous le règne de Selîm II : paramètres et périmètres de l'Empire ottoman dans le troisième quart du XVIe siècle
/ Işıksel, Güneş. - Paris : Peeters, 2016
Bücher 8.  Geçmiş zamanlar : II. Abdülhamid devri Osmanlı diplomasisi, İstanbul ve Paris hatıraları
/ Salih Münir *1857-1939*. - Ankara : Türk Tarih Kurumu, 2015
Bücher 9.  Sultan II. Abdülhamid ve diplomasi : Hüseyin Kâzım Bey'in diplomatik seyahatleri (1882-1887)
/ Topaktaş Üstüner, Hacer *1979-*. - 1. baskı. - İstanbul : Okur Kitaplığı, 2015
Bücher 10.  ar-Riḥla al-maġribīya wa-'š-šarq al-ʿuṯmānī : muḥāwala fī bināʾ aṣ-ṣūra
/ Ġāšī, Muṣṭafā. - aṭ-Ṭabʿa 1. - Bairūt : Muʾassasat al-Intišār al-ʿArabī, 2015
[CLT] Siehe auch: diplomat | diplomatie | diplomatische | diplomats | ottomane | diplomasi | osmanisches | urkundenlehre | diplomatique | diplomatic
1 - 10 von 75
vorherige Seite      nächste Seite
Wort   Typ   Anzahl
ssg3.2.6.2? [LSY] Lokale Notationen (Phrase) 25906
reich [SLW] Schlagwörter ≈328412
türkei [SLW] Schlagwörter ≈49056
diplomat? [SLW] Schlagwörter ≈5617
osmanisches [SLW] Schlagwörter ≈14823
 
1 - 10 von 75
vorherige Seite      nächste Seite