Deutsch Englisch

Home

Weitere Kataloge

GBV/Fernleihe

Speichern

Abmelden

Trefferanalyse

 
 
 
 

Image-Kataloge

Online-Ressourcen

Erinnerungsmails

 
 
 
 

Datenschutz

Impressum

1 - 10 von 203
vorherige Seite      nächste Seite
* Ihre Aktion  suchen [und] lsy ssg3.2.6.2? and bkl 15.09 (and slw osmanisches reich and not slw türkei)
Bücher 1.  Klasikten moderne Osmanlı ekonomisi
/ Bilgin, Arif. - Istanbul : Kronik Kitap, 2019
Bücher 2.  Osmanlı arşiv belgelerine göre Çukurova (Anavarza) çiflikât-ı hümâyûn-u askerisi
/ Alpaslan, Erhan. - Istanbul : Hiperlink, 2019
Bücher 3.  Orosdi-back efsanesi (Horozdibeği) Adana
/ İşisağ, Ahmet Nadir *1948-*. - Ankara : Akademisyen Kitabevi, 2019
Bücher 4.  Taş kömürü havzasında (işletmelerinde) bahriye nezareti yönetimi (1865 - 1908) ve Dilaver Paşa nizamnamesi (tüzüğü)
/ Ülkekul, Cevat *1929-*. - İstanbul : Boyut, Ocak 2019
Bücher 5.  Zenginlikten iflasa : Mustafa Reşid Paşa'nın sarrafı Cezayirlioğlu Mığırdiç
/ Manav, Nursel. - 1. basım. - İstanbul : Libra, 2019
Bücher 6.  Anadolu'da altın madenciliği : Osmanlı arşiv belgelerine göre : Osmanlı madencilik mevzuatı ile altın politika, izin, ruhsat ve madenlere ilişkin belgeler (1861-1922)
/ Birbudak, Togay Seçkin. - Ankara : Koza Altın İşletmeleri, 2018
Bücher 7.  Osmanlı İstanbul'unda esnaf ve ticaret
/ Bilge, Sadık Müfit. - 1. baskı. - İstanbul : Kitabevi, 2018
Bücher 8.  1579 tarihli Çankırı mufassal tahrir defteri : defter-i mufassal-ı lîvâ kengırı (hicri 986/miladi 1579)
/ Keklik, Ebubekir. - Çankırı : Çankırı Belediyesi Kültür Yayınları, 2018
Bücher 9.  Geç dönem Osmalı maliyesinde poliçe kullanımı ve poliçeci esnafı$gAli Şenyurt
/ Şenyurt, Ali. - 1. baskı. - İstanbul : Doğu Kitabevi, 2018
Bücher 10.  Fındık ziraatı ve ticareti
/ Andreasyan, Nisan. - İstanbul : Der Yayınları, 2018
[CLT] Siehe auch: osmanli | osmanisches | steuerregister | wirtschaftsgeschichte | defteri | tarihli | mufassal | hicrî | ticaret | waḳf
1 - 10 von 203
vorherige Seite      nächste Seite
Wort   Typ   Anzahl
ssg3.2.6.2? [LSY] Lokale Notationen (Phrase) 25906
15.09 [BKL] Basisklassifikation ≈6640
reich [SLW] Schlagwörter ≈328412
türkei [SLW] Schlagwörter ≈49056
osmanisches [SLW] Schlagwörter ≈14823
 
1 - 10 von 203
vorherige Seite      nächste Seite