Deutsch Englisch

Home

Weitere Kataloge

GBV/Fernleihe

Speichern

Abmelden

Trefferanalyse

 
 
 
 

Image-Kataloge

Online-Ressourcen

Erinnerungsmails

 
 
 
 

Datenschutz

Impressum

1 - 10 von 150
vorherige Seite      nächste Seite
* Ihre Aktion  suchen [und] lsy ssg4.5? and slw diwan literatur
Bücher 1.  Fehmî ve Şebisterî'den Şem' ve Pervâne
/ Kanar, Mehmet. - Istanbul : Şule Yayınları, 2019
Bücher 2.  Osmanlı dönemi şairlerinden Yûsuf El-Esîr ve şiiri
/ Pekparlatır, Selçuk. - Konya : Palet Yayınları, 2019
Bücher 3.  Necâtî Bey'in poetikası (Şiir ve şair anlayışı)
/ Kaya, Bayram Ali. - Istanbul : Akademik Kitaplar, 2019
Bücher 4.  Osmanlı şairlerinin divanlarında fetihler - zaferler (18. yy.)
/ Sona, Fatih. - Istanbul : Kitabevi, 2019
Bücher 5.  Klâsik Fars ve Türk edebiyatında Şem'ü Pervâne mesnevileri
/ Armutlu, Sadık. - Erzurum : Fenomen Yayıncılık, Ekim 2018
Bücher 6.  Necmü'l-kulûb : (inceleme - metin)
/ Süleyman Giryânî *1861-1915*. - 1. baskı. - İstanbul : Kitabevi, 2018
Bücher 7.  Divan şiirinde mi'râciyye kasideleri : tespit ve tahlil
/ Keleş, Reyhan *1981-*. - 1. baskı. - İstanbul : Kitabevi, 2018
Bücher 8.  Dīvān
/ Derzi-zâde 'Ulvî *-1585*. - Birinci baskı. - Cağaloğlu, İstanbul : Dün Bugün Yarın Yayınları, 2018
Bücher 9.  Has bahçede döne döne : araştırma - inceleme yazıları
/ Horata, Osman *1961-*. - 1. baskı. - Ankara : Akçağ, 2018
Bücher 10.  Beyitler arasında : açıklamalı divan şiiri antolojisi
/ Yılmaz, Ozan. - Birinci baskı. - Istanbul : Kesit, 2018
[CLT] Siehe auch: osmanisch | divan | şiirinde | türkisch | tuerkisch | edebiyati | dîvân | edebiyatinda | dîvâni | şiiri
1 - 10 von 150
vorherige Seite      nächste Seite
Wort   Typ   Anzahl
ssg4.5? [LSY] Lokale Notationen (Phrase) ≈11672
diwan [SLW] Schlagwörter 1103
literatur [SLW] Schlagwörter ≈224790
 
1 - 10 von 150
vorherige Seite      nächste Seite