Deutsch Englisch

Home

Weitere Kataloge

GBV/Fernleihe

Speichern

Abmelden

Trefferanalyse

 
 
 
 

Image-Kataloge

Online-Ressourcen

Erinnerungsmails

 
 
 
 

Datenschutz

Impressum

1 - 10 von 16
vorherige Seite      nächste Seite
* Ihre Aktion  suchen [und] lsy ssg4.6.2.2 and sww tabass?
Bücher 1.  Govorim po-tabasaranski
/ Gasanova, Marina Ajubovna. - Machačkala : Izdatelʹstvo IP Chajbullina F.F. Tipografija Vega, 2017
Bücher 2.  Tabasaran čḩalnan sintaksis
/ Kurbanov, Kazi Kerimovič. - Mjagĭjačgqala : Izdatelʹstvo Lotos, 2017
Bücher 3.  Russko-Tabasaranskij slovarʹ : okolo 10000 slov
/ Zagirov, Velibek Mirzabekovič. - Izdanie 2-e, ispravlennoe i dopolnennoe. - Machačkala : Izdatelʹstvo Lotos, 2017
Bücher 4.  Glagolʹnye slovosočetanija v tabasaranskom jazyke v sopostalvenii s russkim : monografija
/ Bajramova, Z. M.. - Machačkala : ALEF, 2015
Bücher 5.  Fonetičeskie i morfologičeskie osobennosti severnogo dialekta tabasaranskogo jazyka
/ Agabekov, Ž. A.. - Machačkala : DGU, 2015
Bücher 6.  Tabasaranskie poslovicy i pogovorki : lingvističeskij i lingvokulʹturologičeskij aspekty
/ Gasanova, Marina Ajubovna. - Machačkala : Izdatelʹstvo DGU, 2015
Bücher 7.  Strukturnye i semantičeskie osobennosti frazeologizmov tabasaranskogo jazyka
/ Zagirova, Luiza Zagirovna. - Machačkala : Daggospeduniv. [u.a.], 2012
Bücher 8.  Russkie zaimstvovanija v tabasaranskom jazyke
/ Zagirov, Velibek Mirzabekovič. - Moskva : Izdat. Academia, 2011
Bücher 9.  Slovosočetanija v tabasaranskom jazyke
/ Šichalieva, Sabrina Ch.. - Machačkala : DINĖM, 2010
Bücher 10.  Bibliografija po tabasaranskomu jazyku
/ Chanmagomedov, B. G.-K.. - Machačkala : Inst. Jazyka, Literatury i Iskusstva im. G. Cadasy, 2007
[PRS] Person (Phrase: Nachname, Vorname): Alekseev, Michail E.
[CLT] Siehe auch: tabasaran | tabasaranskij | urus | slovosočetanija | slovarĭ | jazyke | osobennosti | tabassaranisch | asiatische
1 - 10 von 16
vorherige Seite      nächste Seite
Wort   Typ   Anzahl
tabass? [SWW] Schlagwort 46
ssg4.6.2.2 [LSY] Lokale Systematik 345
 
1 - 10 von 16
vorherige Seite      nächste Seite