Deutsch Englisch

Home

Weitere Kataloge

GBV/Fernleihe

Speichern

Abmelden

Trefferanalyse

 
 
 
 

Image-Kataloge

Online-Ressourcen

Erinnerungsmails

 
 
 
 

Datenschutz

Impressum

1 - 10 von 164
vorherige Seite      nächste Seite
* Ihre Aktion  suchen [und] lsy ssg2.3 and lsy ssg4.5? and not spr aze
Bücher 1.  Şem'î Şem'ullâh'ın Şerh-i Tuhfetü'l-ahrâr'ı
/ Prizenli, Şemi Şemullah *ca. 16. Jh.*. - Birinci baskı. - Cağaloğlu, İstanbul : Kesit Yayınları, Aralık
Bücher 2.  Manzum vilâyet-nâme : Vilâyet-nâme-i Hâcî Bektaş Velî-i Horasanî : (tenkitli metin)
/ Firdevsî-i Rumî *1453-*. - 1. baskı. - Ankara : Alevilik Araştırmaları Dergisi Yayınları, Ağustos 2018
Bücher 3.  Mebnî dîvânı
/ Yılmaz, Kadriye. - 1. baskı. - Ankara : Akçağ, 2018
Bücher 4.  Bilal Kemikli kitaplığı / 6, Sûfi şairin izinde : şiir ve hikmet
/ Kemikli, Bilal *1965-*. - 1. baskı. - 2017
Bücher 5.  Ömür bahçesinin gülü solmadan : Mecmû'a-i ilahiyyât
/ Tabibzâde Derviş Mehmed Şükri İbn İsmâil *ca. 19. Jh.*. - 1. baskı. - İstanbul : Dergâh, 2017
Bücher 6.  Sufijskaja poėzija XVIII - XIX vekov kak fenomen obščnosti kulʹtury narodov Centralʹnoj Azii
/ Molotova, G. M.. - Almuta : Izdatelʹskij Dom "Mir", 2017
Bücher 7.  Bilal Kemikli kitaplığı
/ Kemikli, Bilal *1965-*. - 1. baskı. - İstanbul : Kitabevi, 2017
Bücher 8.  Menâkıb-ı Hüseyin Hüsnü bey veya Zuhûrât-ı ihvân
/ Mevlevi Hâfız Vehbî Dede *1854-1934*. - Ankara : Gazi Kültür, 2017
Bücher 9.  Divân-ı İlâhiyât : "Bu dil ma'ârif söyler her nutku 'irfân olur" : inceleme - metin
/ Halvetî Armağan Efendi *ca. 16. Jh.*. - İstanbul : H Yayınları, Aralık 2017
Bücher 10.  Anadolu'da bir kurucu akıl: Hacı Bektaş-ı Velî
/ Kara, Bülent. - 1. basım. - Kayseri : İncir Yayıncılık, Eylül 2017
[CLT] Siehe auch: sufismus | glaubensrichtungen | sufi | strömungen | stroemungen | bektaschismus | menâkib | mewlewije | menâkibi | misrî
1 - 10 von 164
vorherige Seite      nächste Seite
Wort   Typ   Anzahl
ssg4.5? [LSY] Lokale Notationen (Phrase) ≈11675
ssg2.3 [LSY] Lokale Notationen (Phrase) 2521
aze [SPR] Sprache ≈4710
 
1 - 10 von 164
vorherige Seite      nächste Seite