Deutsch Englisch

Home

Weitere Kataloge

GBV/Fernleihe

Speichern

Abmelden

Trefferanalyse

 
 
 
 

Image-Kataloge

Online-Ressourcen

Erinnerungsmails

 
 
 
 

Datenschutz

Impressum

1 - 10 von 164
vorherige Seite      nächste Seite
* Ihre Aktion  suchen [und] lsy ssg4.5.3.4 and slw osmanisch
Bücher 1.  Ottoman culture and the project of modernity : reform and translation in the Tanzimat novel
/ Ringer, Monica M. *1965-*. - London : I.B. Tauris, 2020
Bücher 2.  Fehmî ve Şebisterî'den Şem' ve Pervâne
/ Kanar, Mehmet. - Istanbul : Şule Yayınları, 2019
Bücher 3.  Walter G. Andrews kitabı. Osmanlı şiiri için bir deniz feneri
/ Gündoğdu, Atiye Gülfer. - Istanbul : İnsan Yayınları, 2019
Bücher 4.  Osmanlı dönemi şairlerinden Yûsuf El-Esîr ve şiiri
/ Pekparlatır, Selçuk. - Konya : Palet Yayınları, 2019
Bücher 5.  Necâtî Bey'in poetikası (Şiir ve şair anlayışı)
/ Kaya, Bayram Ali. - Istanbul : Akademik Kitaplar, 2019
Bücher 6.  Osmanlı şairlerinin divanlarında fetihler - zaferler (18. yy.)
/ Sona, Fatih. - Istanbul : Kitabevi, 2019
Bücher 7.  Äbdürrähman Caminin "Risaleyi - äruz"unun türkcä tärcümäsi vä onun tekstoloji - filoloji xüsusiyyätläri
/ Babayeva, Elnurä *2015-*. - Bakı : Ecoprint, 2019
Bücher 8.  Lobgedichte und andere Gedichte des osmanischen Dichters Keşfi (m. 1538-9) : Versuch der Bestimmung eines unpopulären Stils
/ Çelik, Hülya. - Göttingen : V&R unipress, [2019]
Bücher 9.  Klâsik Fars ve Türk edebiyatında Şem'ü Pervâne mesnevileri
/ Armutlu, Sadık. - Erzurum : Fenomen Yayıncılık, Ekim 2018
Bücher 10.  Divan şiirinde mi'râciyye kasideleri : tespit ve tahlil
/ Keleş, Reyhan *1981-*. - 1. baskı. - İstanbul : Kitabevi, 2018
[CLT] Siehe auch: osmanisch | edebiyatinda | divan | edebiyati | türkisch | tuerkisch | şiirinde | klasik | klâsik | şiiri
1 - 10 von 164
vorherige Seite      nächste Seite
Wort   Typ   Anzahl
ssg4.5.3.4 [LSY] Lokale Notationen (Phrase) ≈4088
osmanisch [SLW] Schlagwörter 1352
 
1 - 10 von 164
vorherige Seite      nächste Seite