Deutsch Englisch

Home

Weitere Kataloge

GBV/Fernleihe

Speichern

Trefferanalyse

Abmelden

 
 
 
 

Image-Kataloge

Online-Ressourcen

Erinnerungsmails

Datenschutz

Impressum

1 - 10 von 49
vorherige Seite      nächste Seite
* Ihre Aktion  suchen [und] sww süleyman der prächtige
Bücher 1.  Empress of the east : how a European slave girl became queen of the Ottoman Empire
/ Leslie P. Peirce. - New York : Basic Books, [2017]Zusammenfassung
Bücher 2.  Muhibbî dîvânı : tıpkıbasım/facsimile$dKara Memi; Nurhan Atasoy
/ Süleymān <Osmanisches Reich, Sultan, I.>. - İstanbul : MASA, 2016
Bücher 3.  Şehzâde Mustafa ve Şehzâde Bâyezid nasıl öldürüldüler?
/ Aykut Can. - İstanbul : Yeditepe Yayınevi, Şubat 2014
Bücher 4.  Şah Kalender isyanı : Alevi tarihinden bir kesit
/ Ali Haydar Avcı. - 1. baskı. - Ankara : La Kitap Yayınları, 2014
Bücher 5.  Muhibbî dîvânı : kendi hattıyla : (inceleme - metin - tıpkıbasım)
/ Sulaiman <Osmanisches Reich, Sultan>. - 1. baskı. - İstanbul : Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı, 2014
Bücher 6.  Se'âdetnâme : Yavuz Sultân Selîm Hân ve Kanunî Sultân Süleymân Hân'ın gazâları (1512-1527 seneleri arası manzûm Osmanlı târihi)
/ ʿAbdu-'r-Raḥmān Çelebī Firāḳī. - İstanbul : Kutupyıldızı Yayınları, 2013
Bücher 7.  Pargalı'nın ölümü
/ Aykut Can. - 1. baskı. - İstanbul : Yeditepe Yayınevi, 2013
Bücher 8.  Osmanlı-Habsburg ilişkileri : Kânûnî - Şarlken - Busbecq
/ Yusuf Yıldız. - 1. baskı. - Ankara : Türk Tarih Kurumu, 2013
Bücher 9.  Kara Ahmed Paşa ve vakıfları : muhteşem Süleyman'ın veziriazamı
/ Ahmet Köç. - 1. baskı. - İstanbul : Sarayburnu Kitaplığı, 2013
Bücher 10.  Merâhî'nin Fetihnâme-i Sigetvar'ı : Kanuni'nin son seferinin şiirsel anlatımı
/ Merâhî. - 1. baskı. - İstanbul : Okur Kitaplığı, 2012
[PRS] Personennamen: Busbecq, Ogier Ghislain | Osmanisches Reich, Sultan
Siehe auch: süleymān | sueleymān | süleymanin | sueleymanin | seferi | kanunî | muhteşem | busbecq
1 - 10 von 49
vorherige Seite      nächste Seite
Wort   Typ   Anzahl
süleyman der prächtige [SWW] Schlagwörter 89
 
1 - 10 von 49
vorherige Seite      nächste Seite