Deutsch Englisch

Home

Weitere Kataloge

GBV/Fernleihe

Speichern

Abmelden

Trefferanalyse

 
 
 
 

Image-Kataloge

Online-Ressourcen

Erinnerungsmails

 
 
 
 

Datenschutz

Impressum

1 - 10 von 22
vorherige Seite      nächste Seite
* Ihre Aktion  suchen [und] sww selim iii. osmanisches reich, sultan
Bücher 1.  Koca Sekbanbaşı risâlesi
/ Koca Sekbanbaşı. - 1. baskı. - Istanbul : Büyüyenay AY, 2017
Bücher 2.  Partners of the empire : the crisis of the Ottoman order in the Age of Revolutions
/ Ali Yaycioglu. - Stanford, California : Stanford University Press, 2016
Bücher 3.  Osmanlı ve modernleşme : III. Selim dönemi Osmanlı denizciliği
/ Tuncay Zorlu. - 1. baskı. - İstanbul : Timaş Yayınları, Mart 2014
Bücher 4.  Selim III, social control and policing in Istanbul at the end of the eighteenth century : between crisis and order
/ Betül Başaran. - Leiden [u.a.] : Brill, 2014
Bücher 5.  Üçüncü Selim devrine ait bir Bostancıbaşı defteri
/ Murat Bardakçı. - 1. baskı. - İstanbul : Pan Yayıncılık, 2013
Bücher 6.  Geçmiş zaman olur ki : III. Selim devrinde molla-yeniçeri fesatları
/ Fuat Andic. - 1. basım. - 2011
Bücher 7.  Yozlaşma, yenileşme, değişim kıskacında : dört muzdarip padişah ; [III. Selim, IV. Mustafa, II. Mahmud, I. Abdülmecid]
/ Ziya Nur Aksun. - İstanbul : Ötüken Neşriyat, 2011
Bücher 8.  Nizâm-ı Kādîm'den Nizâm-ı Cedîd'e III. Selim ve dönemi
/ Seyfi Kenan. - İstanbul : Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Araştırmaları Merkezi (İSAM), 2010
Bücher 9.  III. Selim : iki asrın dönemecinde İstanbul
/ Coşkun Yılmaz. - İstanbul : İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti, 2010
Bücher 10.  III. Selim'e sunulan ıslahat lâyihaları
/ Ergin Çağman. - İstanbul : Kitabevi, 2010
[PRS] Personennamen: Osmanisches Reich, Sultan | Schlechta von Wschehrd, Ottocar Maria
Siehe auch: nizâm | wssehrd | schlechtawssehrd | nizâmi | zorlu | militärreform | militaerreform | schlechta
1 - 10 von 22
vorherige Seite      nächste Seite
Wort   Typ   Anzahl
selim iii. osmanisches reich, sultan [SWW] Schlagwörter 88
 
1 - 10 von 22
vorherige Seite      nächste Seite